SILA-SILA | Giancarlo Abrahan

MGA ANAK NG LAWA | Emerson Reyes

THE PANTI SISTERS | Jun Robles Lana

MAMU: AND A MOTHER TOO | Rod Singh

KUYA WES | James Robin Mayo

PAGLAMPAS NG BUROL | CJ Ormita