top of page

MGA ANAK NG LAWA

Director: Emerson Reyes

SILA-SILA
SILA-SILA
SILA-SILA
MAMU: AND A MOTHER TOO
MAMU: AND A MOTHER TOO
MAMU: AND A MOTHER TOO
PAGLAMPAS NG BUROL
PAGLAMPAS NG BUROL
PAGLAMPAS NG BUROL
KUYA WES
KUYA WES
KUYA WES
bottom of page